Sơn Đá Thạch Anh

Vinhome Harmony

Công trình: Vinhome Harmony
Vật liệu: Sơn đá thạch anh
Tiến độ: Đang thi công