Sơn Đá Hoa Cương

Tiên Du, Bắc Ninh

Công tình: Tiên Du, Bắc Ninh

Vật liệu: Sơn đá hoa cương

 Chuyên Gia Sơn Đá Hưng Thịnh Phát | Tiên Du, Bắc Ninh